banner
KUNTATT
F'din il-parti tas-sit, issib informazzjoni fuq il-membri tal-kumitat preżenti, numri tat-telefon u xi links għal siti relatati.
Rettur : Francis Farrugia

tel             21641358
             79479119


Segretarju : Joseph Buhagiar

tel             21647403
             99488262kumitat2014

Kumitat Preżenti

Bilwieqfa mix-xellug : 
Josef Cassar, Gakki Vella, Carmen Farrugia, Cettina Zahra,
Carmen Cassar, Joseph Cassar.
Bilqiegħda mix-xellug :
 Antoine Scicluna (teżorier), Francis Farrugia (rettur),
Joseph Buhagiar (segretarju).

EMAIL : info@fratellanzakarmelitanazurrieq.org