banner
STORJA
armafrat

L-Oriġini

  • Ħajja ġdida lid-devozzjoni lejn il-labtu u l-ħsieb għall-fratellanza
  • Iċ-Ċerimonja tat-Twaqqif (1801).
 
kwadru

Il-Kwadru

  • Toni Żammit u l-Kwadru tal-Madonna tal-Karmnu (1908).
 
L-Istatwa